Skip to content

Poëziewandeling langs de klokken van Gent

2013 April 22
by kilababsie

Op zondag 21 april 2013 was het Erfgoeddag in Vlaanderen. Wij begeleidden twee poëziewandelingen langs de klokken van Gent, als onderdeel van Erfgoeddag in het Poëziecentrum. Bij iedere halte droegen we een gedicht voor over tijd, passend bij het thema van Erfgoeddag 2013: ‘Stop de tijd!’.

Veel deelnemers van de wandeling vroegen om een lijst met de gedichten die we voordroegen, dus hieronder zijn telkens de dichter, titel van het gedicht en de bundel te vinden.

Veel leesplezier!

Rutger Kopland, ‘Tijd’, Over het verlangen naar een sigaret, G.A. Van Oorschot, 2001
Hélène Gelèns, ‘Klok’, Zet af en zweef, Cossee, 2010
Rutger Kopland, ‘IX’, Stroomdal, Perfect Service, 2003
Herman de Coninck, ‘Meisje’, Schoolslag, De Arbeiderspers, 1994
Elisabeth Augustin, ‘Slapenstijd’, Verloren tijd inhalen, Corrie Zelen, 1978
Ingmar Heytze, ‘Je had een potlood in je haar’, Ademhalen onder de maan, Podium, 2012
Joke van Leeuwen, ‘Tijd’, Wuif de mussen uit, Querido, 2006

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS