Skip to content

Kila&Babsie benoemd tot dorpsdichters van Harsbouterdorp

2012 November 27

Op zaterdag 10 november 2012 kwam een wens van ons in vervulling: we werden benoemd tot dorpsdichters van het kabouterdorp Harsbouterdorp. In een overvolle Galerie Zuid in Harskamp droegen we ons eerste gedicht voor de kleine inwoners van het dorp voor.

We ontvingen twee prachtig ingelijste foto’s en we werden geïnterviewd voor het BOS Journaal. Ook de Edese pers was aanwezig en zette ons met onze puntmutsen op de foto.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS