Skip to content

Onze Nietzsche. Catechismen

2015 January 2

Onze NietzscheMarc Kregting vroeg ons, samen met Els Moors en F. van Dixhoorn, de cd bij zijn nieuwste bundel in te spreken. Op de zolder van het Poëziecentrum in Gent lieten we onze vier stemmen klinken voor ‘Onze Nietzsche’.

Nu is de bundel plus cd uitgegeven en wat is het fantastisch geworden! Uitgeverij het balanseer zorgde zoals altijd voor een prachtig uitgegeven bundel en een hypnotiserende cd. De bundelpresentatie bij deBuren in Brussel was een feestje. Marc, bedankt voor deze geweldige samenwerking!

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS