Skip to content

Wedstrijd: woorden temmen in de klas

2019 February 9

Westrijd

Onze uitgever, grange fontaine, heeft een wedstrijd uitgeroepen rond ons poëzie-doe-boek woorden temmen. 24 uur in het licht van Kila&Babsie. De wedstrijd is voor alle middelbare schooldocenten Nederlands in Nederland, België en daarbuiten. Elke klas die meedoet maakt kans op een exemplaar van het poëzie-doe-boek voor iedere leerling en docent in de klas!

De opdracht luidt:

Stuur met de hele klas één gedicht naar uitgeverij grange fontaine dat is geschreven door:
1) de hele klas samen, of:
2) één of meerdere leerlingen in de klas, het gedicht dient dan door de meerderheid van de leerlingen als mooiste gedicht van de klas te zijn gekozen.
Vorm en inhoud zijn volledig naar vrije keuze van de docent en de leerlingen, er mag uiteraard geen plagiaat worden gepleegd en de taal is Nederlands.
De deadline is 10 april 2019. Doe je mee?
Hier vind je alle informatie en voorwaarden: woorden temmen in de klas wedstrijd 2019
Hier vind je meer informatie over het boek: woorden temmen
Foto door Annelies Vermeulen - allihoppa.nl

Foto door Annelies Vermeulen – allihoppa.nl

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS