Skip to content

Twee nieuwe filmpjes online

2014 July 14
by kilababsie

Er zijn weer twee nieuwe filmpjes te zien onder de categorie ‘Beeld en Geluid’. Hieronder zie je alvast de eerste.
Je hoort het gedicht: De vriendelijke politieagent die ik vond.

One Response leave one →
  1. Jan Bontje permalink
    April 1, 2018

    Grappig!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS