Skip to content

Hamlappen

2012 November 14
by kilababsie

Hamlappen

Ooit wenste ik dat wij daar nogmaals zouden liggen
dat perfecte moment met Kees en aardbeien
en ook nog hamlappen geloof ik.

Dat wenste ik heel vaak toen,
toen jij mij niet aankeek of toen jij vertelde over haar.

Ik was en ik ben nog steeds blij voor je
toen niet ik zag het niet
maar met de lunch voelde ik hoe jij lieve woordjes op het servetje schreef en zij giechelde en ik wilde dat ik degene was die mocht giechelen.

Maar nee.
Jij hebt geen streepjestruien en mijn wetlook ken je niet.
Je houdt niet van Crocky chips en vooral droom je niet over mij. Misschien deed je dat wel maar zei je dat niet. Maar ik heb nu iemand gevonden die over mij droomt en dat ook nog durft te zeggen.

Met hem ga ik een samenlevingscontract afsluiten.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS