Skip to content

Stadsdichtersverkiezing Ede

2012 April 16
by kilababsie

Op woensdag 18 april was het zover, de stadsdichtersverkiezing van Ede. In de Edese Post van 13 april werden alle deelnemers aangekondigd.

Stadsdichter Ede
Potentiele stadsdichters van Ede

Helaas, we zijn het niet geworden. Arjan Keene is gekozen tot stadsdichter van Ede. Een teleurstelling waar we snel overheen zijn gekomen. We wensen Arjan heel veel succes en plezier!

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS