Skip to content

Kila&Babsie bestaat 10 jaar!

2015 January 2

Dit jaar bestaat Kila&Babsie 10 jaar! Op 1 december 2005 traden we voor het eerst op, op een open podium in Cultura in Ede. We hebben nu dus nog een dikke 11 maanden om de jubileumvieringen voor te bereiden. In de planning: een boek, poëziekaarten en een feest.

Enkele maanden na ons allereerste optreden wonnen we de eerste prijs in de categorie Taal bij Kunstbende. Dit is hoe blij we waren met die prijs:

kunstbende eerste prijsKunstbende hysterie 2005

One Response leave one →
  1. Jan Bontje permalink
    April 1, 2018

    Gefeliciteerd! Nog vele malen 10 jaar erbij!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS